20 | 10 | 2018Har du ett eller flera träd du vill bli av med men vet inte hur du ska ta ner dem. Då ringer du mig så kommer jag med förslag och pris på hur man går tillväga.

Gör allt från vanligt fällning till avancerad sektions fällning. Löser även borttransport av stam och ris.

Behöver du vedklyv hyr den av Stock & Gummi. Har även flistugg, häcksax 
Hyr priser

Vedklyv 7 ton 3 fas max 70 cm 500 kr/helg 300 kr/dygn
Bensindriven flismaskin max 65 mm 500 kr/dygn 
Lövblås EL 300 kr/helg  150 kr/dygn